MITSUBISHI TURBO
TURBO NO VEHICLE TYPE PIECE NO
49178-02385 / 03129 MITSUBISHI CANTER HD 75  ME 014881