MITSUBISHI TURBO
TURBO NO VEHICLE TYPE PIECE NO
     
49188-03020  TD08 MITSUBISHI SAFIR ME 153018